FAQ - Najczęściej zadawane pytania
dla sterownika w wersji 2.1

Pytania ogólne
Pytanie:
Jaka jest cena sterownika eCoal.pl i gdzie można go kupić?
Odpowiedź:

Niestety nie planujemy sprzedaży sterowników dla osób fizycznych.
Powodów jest kilka. Pierwszy i najważniejszy, to obawa przed niewłaściwym użyciem eCoala.pl wynikająca z braku doświadczenia przy montażu i uruchomieniu kotła - głównie chodzi tu o doświadczenie i znajomość instalacji centralnego ogrzewania.
Sterowniki oferujemy tylko firmom kotlarskim, którym rekomendacje wystawia Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla.
Proszę odwiedzać portal kotły co – poradnik użytkownika gdzie pojawiają się rzetelne informacje o kotłach na paliwa stałe.

Pytanie:
Czy można zastosować sterownik eCoal.pl dla kotłów z retortą fajkową - starego typu?
Odpowiedź:

Sterownik został przebadany i skonfigurowany dla palnika Brucer z odpowiednio naciętymi szczelinami napowietrzającymi oraz  dla określonego typu wentylatora. Dla palnika retortowewgo starego typu badań i prób nie prowadziliśmy. Naszym zdaniem przyszłość należy do palników typu Brucer pracujących ze sterownikiem typu eCoal.pl. W takim zestawieniu uzyskujemy optymalne spalanie zarówno gorszych gatunków węgla jak i innych paliw stałych jak np. pellet czy owies bez żadnych działań obsługowych czy serwisowych w zakresie zmian parametrów spalania przy zmianie rodzaju paliwa.

Dla kotłów z palnikiem innym niż BRUCER można zastosować nasz inny produkt - sterownik internetowy bruli.pl

Pytanie:
Pomieszczenia w mieszkaniu są przegrzewane, co zrobić aby obniżyć temperaturę?
Odpowiedź: Najlepszym sposobem obniżenia (regulacji) temperatury w pomieszczeniach jest zamontowanie regulatorów termostatycznych na grzejnikach (kaloryferach) i odpowiednie ich ustawienie, tak aby pomieszczenia nie były przegrzewane. Jeśli nie ma zaworów to można zastosować zawór 4D w obiegu CO, którym obniżymy temperaturę wody CO.
Jeśli powyższe metody są niemożliwe do zrealizowania, należy obniżyć maksymalnie temperaturę zadaną CO na kotle oraz aktywować regulator pokojowy. Do poprawnej pracy regulatora pokojowego wymagany jest czujnik temperatury wewnętrznej, który jest w zestawie razem ze sterownikiem. Czujnik temperatury wewnętrznej należy zamontować w pomieszczeniu, w którym chcemy kontrolować temperaturę. Należy również aktywować cykliczną pracę pompy CO (Ustawienia zaawansowane - kod PIN: 7492). Czas pracy/postoju pompy CO należy dobrać eksperymentalnie, analizując zachowanie temperatury wewnętrznej.

Pytanie:
W popielniku znajduje duże spieki, jak temu zaradzić?
Odpowiedź: W każdym kotle automatycznym występują problemy przy spalaniu węgli koksujących - o dużej liczbie ROGI. Koksowanie węgla uniemożliwia dostęp powietrza do paliwa i stąd kłopoty z dopaleniem. Wysoka kaloryczność nie jest decydującym kryterium doboru paliwa dla kotów z podajnikiem automatycznym.
Możliwe rozwiązanie to dodawanie paliwa o niskiej liczbie ROGI - tak powstają paliwa kwalifikowane - lub biopaliw typu owies, żyto, wióry itp. Proszę zwrócić uwagę, że nawet obecność w popiele żużlu nie wpływa znacząco na sprawność kotła. Koks można dopalić przez duże nadmiary powietrza - co czynią użytkownicy w trybie ustawiania spalania ręcznie i bez kontroli temperatury spalin wywołując potężną stratę kominową.

Bezwzględnie należy również sprawdzić szczelność korony palnika. Korona powinna zostać wklejona na silikon wysokotemperaturowy (1200 deg). Jeśli palnik posiada otwory powietrza wtórnego należy je bezwzględnie zakleić silikonem wysokotemperaturowym (otwory do zaklejenia zaznaczono na czerwono):


Pytanie:
Jaki jest PIN do ustawień zaawansowanych?
Odpowiedź:
PIN do ustawień zaawansowanych: 7492
Pytanie:
Jak zarejestrować konto w Android Market?
Odpowiedź: Aby zainstalować aplikacje dostępne w Android Market wymagane jest założenie konta. Procedura jest bardzo prosta. Urządzenie z systemem Android musi posiadać aktywne połączenie z Internetem (WiFi lub GSM):


1. Po wejściu do menu uruchamiamy aplikację Market:
2. Klikamy przycisk Next:
3. Aby rozpocząć procedurę utworzenia nowego konta klikamy przycisk Create
4. W kolejnych polach podajemy: Imię, Nazwisko, Login. Klikamy następnie przycisk Next. Jeśli login będzie już zajęty zostaniemy o tym poinformowani. Wtedy należy wybrać inny login.
5. W kolejnym oknie musimy podać hasło i powtórzyć je w drugim polu. Po podaniu haseł klikamy Next. Należy użyć silnego hasła - pasek Password strength zostanie wypełniony kolorem. W przypadku użycia zbyt słabego hasła serwis poprosi na o podanie mocniejszego.
6. Następnie należy odpowiedzieć na proste pytanie lub podać dodatkowy adres email. Procedura ta służy do późniejszej weryfikacji użytkownika w przypadku zagubienia hasła. Klikamy następnie przycisk Create
7. W kolejnym oknie akceptujemy warunki korzystania z Serwisów spółki Google - klikamy przycisk I agree, Next
8. Ostatni krok to potwierdzenie i weryfikacja wprowadzonych danych. Należy przepisać kod z obrazka i kliknąć przycisk Next
9. Kolejne okno informuje o przesyłaniu danych na serwery Googla - tworzenie konta użytkownika:
10. Proces tworzenia konta został zakończony. Można teraz uruchomić aplikację Android Market i rozpocząć proces instalacji aplikacji. Pierwsze uruchomienie usługi Android Market będzie wymagało akceptacji regulaminu - należy kliknąć przycisk I agree, next


Pytanie:
Jak ustawić lokalne połączenie ze sterownikiem eCoal.pl/bruli.pl w aplikacji eSterownik Mobile dla systemu Android?
Odpowiedź: Aby połączyć się w aplikacji eSterownik Mobile ze sterownikiem, który jest podłączony do lokalnej sieci Ethernet należy w urządzeniu z systemem Android również ustawić połączenie z lokalną siecią Ethernet. Zazwyczaj będzie się to odbywało przez sieć WiFi.
Mając już ustanowione połączenie w systemie Android uruchamiamy aplikację eSterownik Mobile klikając na ikonkę:
Po uruchomieniu aplikacji powinien się pojawić mniej więcej taki ekran jak poniżej:
Wybieramy MENU (w tabletach leader R70 należy kliknąć w lewy przycisk u góry obudowy) i klikamy konfiguracja. Poniżej wygląd menu z konfiguracją programu:
Klikamy na pole Sterownik (Parametry dostępu do sterownika) - przejdziemy do kolejnego menu:Aby nawiązać komunikację ze sterownikiem, który jest w lokalnej sieci Ethernet pole Sposób podłączenia sterownika powinno być odznaczone - będzie aktywne pole Adres sterownika.

W polu Adres sterownika podajemy adres IP sterownika, a w polach Użytkownik i Hasło podajemy Login i hasło dla użytkownika z pełnym dostępem (domyślnie: admin:admin).

Konfiguracja jest już zakończona. Można opuścić menu i powrócić do głównego ekranu. W tym momencie, jeśli adres IP oraz dane logowania są poprawne zostanie nawiązane połączenie ze sterownikiem, a temperatury będą odświeżane on-line.

Pytanie:
Jak ustawić połączenie ze sterownikiem eCoal.pl/bruli.pl w aplikacji eSterownik Mobile dla systemu Android przez platformę eSterownik.pl?
Odpowiedź: Aby połączyć się w aplikacji eSterownik Mobile ze sterownikiem, który jest podłączony do platformy eSterownik.pl należy w urządzeniu z systemem Android również ustawić połączenie z Internetem. Zazwyczaj będzie się to odbywało przez sieć WiFi.
Mając już ustanowione połączenie w systemie Android uruchamiamy aplikację eSterownik Mobile klikając na ikonkę:
Po uruchomieniu aplikacji powinien się pojawić mniej więcej taki ekran jak poniżej:
Wybieramy MENU (w tabletach leader R70 należy kliknąć w lewy przycisk u góry obudowy) i klikamy konfiguracja. Poniżej wygląd menu z konfiguracją programu:
Klikamy na pole Sterownik (Parametry dostępu do sterownika) - przejdziemy do kolejnego menu:Aby nawiązać komunikację ze sterownikiem, który jest podłączony do platformy eSterownik.pl pole Sposób podłączenia sterownika powinno być zaznaczone - pole Adres sterownika będzie nieaktywne.

Jeśli nie posiadamy konta na portalu eSterownik.pl a chemy mieć dostęp do publicznych sterowników, pole Użytkownik oraz Hasło należy pozostawić puste.

Jeśli posiadamy konto na eSterownik.pl należy w polu Użytkownik oraz Hasło podać dane go logowania na portal.

Konfiguracja jest już zakończona. Można opuścić menu i powrócić do głównego ekranu. Należy jeszcze wybrać, do którego sterownika chcemy się podłączyć. W tym celu klikamy przycisk Menu i wybieramy pole Wybierz sterownik. Na ekranie zobaczymy listę sterowników dostępną na platformie eSterownik.pl:Należy wskazać interesujący nas sterownik. Automatycznie zostaniemy przeniesieni do głównego okna.

Pytania dotyczące instalacji sterownika
Pytanie:
Jak podłączyć sterownik do komputera?
Odpowiedź:

Do podłączenia sterownika z komputerem niezbędne są:

 • komputer PC z systemem Windows XP (lub Vista)
 • komputer PC wyposażony w port RS-232 (DB9) lub konwerter USB/RS-232 - polecamy konwertery firmy DIGITUS
 • kabel łączący sterownik z komputerem - przedłużacz RS232 (DB9-DB9) - dostarczony razem ze sterownikiem
 • biblioteki .NET Framework 2.0: Ściągnij
 • najnowsza wersja oprogramowania na komputer PC - eCoal.pl: Ściągnij

Po poprawnym połączeniu sterownika z komputerem i zainstalowaniu oprogramowania, należy w programie eCoal.pl ustawić poprawny port COM. Obsługiwane porty COM można sprawdzić w: Start->Ustawienia->Panel sterowania->System. Zakładka Sprzęt->Menadżer urządzeń. Pozycja Porty (COM i LPT).

W programie eCoal.pl w menu Program->Konfiguracja programu->Typ połączenia ze sterownikiem: RS232, Port COM: wybrać port do którego podłączony jest sterownik, Prędkość: 115200 bps.

 

Po zapisaniu ustawień przyciskiem Zapisz powinno zostać nawiązane połączenie ze sterownikiem (pojawią się aktualne temperatury w programie).

Pytanie:
Do czego potrzebna jest karta pamięci zainstalowana w sterowniku eCoal.pl?
Odpowiedź:

Na karcie SD rejestrowane są następujące parametry pracy sterownika eCoal.pl:

 • archiwum wszystkich mierzonych temperatur z czujników pomiarowych (z krokiem 60 sek)
 • temperatura zadana CO oraz temperatura zadana CWU
 • wystapienia i ustąpienia alarmów
 • zmiana trybu pracy sterownika
 • załączenie/wyłączenie sterownika
 • zmiana parametrów sterownika
 • wartości parametrów sterownika na wybrany dzień

Wszystkie zarejestrowane zdarzenia można wyświetlić na komputerze w programie eCoal.pl lub bezpośrednio w przeglądarce internetowej (sterownik musi zostać wyposażony w moduł internetowy).

Pytanie:
Jakie karty pamięci obsługuje sterownik eCoal.pl?
Odpowiedź:

Sterownik eCoal.pl obsługuje wszystkie karty Secure Digital - SD (format 24mm/32mm). Zalecamy karty współcześnie produkowane i sprzedawane na rynku (min. 2GB). Nie polecamy stosowania starych kart (poniżej 512MB), ze względu na niskie transfery danych z karty.

Poniżej zdjęcie gniazda karty SD w sterowniku eCoal.pl

Pytanie:
Nie mam w komputerze portu RS-232, jak podłączyć sterownik?
Odpowiedź:

Jeżeli w komputerze nie ma portu RS-232, to można dokupić konwerter USB-RS232 - polecamy konwertery firmy DIGITUS. Konwerter taki podłączamy do portu USB. Porty USB są dostępne praktycznie w każdym komputerze.

Drugim sposobem podłączenia sterownika jest połączenie ethernetowe (pod warunkiem że sterownik jest wyposażony w moduł ethernetowy).

Pytanie:
Nie mam kabla łączącego sterownik z komputerem.
Odpowiedź:

Kabel łączący sterownik z komputerem powinien zostać dostarczony razem ze sterownikiem.

Jeśli wymagane jest przedłużenie lub wykonanie kabla we własnym zakresie poniżej zamieszczamy schemat.

Kabel RS-232 łączący sterownik z komputerem

Pytanie:
Czy należy zainstalować czujnik temperatury wewnętrznej lub zewnętrznej?
Odpowiedź:

Zainstalowane czujniki temperatury wewnętrznej jak i zewnętrznej zapewnią rejestrację tych pomiarów na karcie pamięci. A dokładna analiza wykresów pozwoli Państwu lepiej zarządzać energią cieplną wytworzoną przez kocioł.

Dodatkowo czujnik temperatury zewnętrznej umożliwia korzystanie z regulatora pogodowego, a czujnik temperatury wewnętrznej umożliwi korzystanie zregulatora pokojowego.

Sterownik eCoal.pl obsługuje czujniki temperatury typu KTY81-210.

Poniżej czujnik temperatury KTY81-210 w obudowie.

Czujnik temperatury wew/zew

Pytanie:
Jak zainstalować czujniki temperatury w sterowniku?
Odpowiedź:

Czujniki temperatury należy instalować zgodnie z poniższym rysunkiem.

Pytanie:
Chciałbym mierzyć temperaturę wewnętrzną. Jaki czujnik można zastosować?
Odpowiedź:

Należy zastosować półprzewodnikowy czujnik temperatury typu KTY81-210 i podłączyć go przewodem dwużyłowym o przekroju nie mniejszym niż 0,25 mm2 do zacisków na listwie w skrzynce sterowniczej oznaczonych T.WEW.

Czujnik temperatury spalin jest typu Pt-100 a wszystkie pozostałe czujniki temperatury są typu KTY81-210. Oznacza to możliwość wykorzystywania czujników KTY81-210 zamiennie czyli dowolny czujnik temperatury typu KTY81-210 podłączony do zacisków  T.WEW i będzie spełniał funkcję czujnika temperatury wewnętrznej.

Zachęcamy wszystkich użytkowników sterownika eCoal.pl do podłączania czujnika temperatury wewnętrznej, gdyż pozwala to dokonywać oceny skuteczności regulacji temperatury za niewielkie pieniądze - cena czujnika to zaledwie kilka złotych, a forma jego montażu czyli obudowa może być dowolna ale zalecamy żeby wybór zatwierdzały żony.

Listwa zaciskowa

 

 

Czujnik KTY81-210 w obudowie:

Pytanie:
Jakie czujniki temperatury można podłączyć do sterownika eCoal.pl?
Odpowiedź:

Sterownik eCoal.pl obsługuje czujniki typu KTY81-210 oraz PT100 (temperatura spalin). W ofercie dostępne są czujniki w różnym wykonaniu:

Czujnik temperatury CO z wbudowanym zabezpieczeniem termicznym (KTY81-210)

 

Czujnik temperatury podajnika (KTY81-210)

Czujnik temperatury CWU (KTY81-210)

 

Czujnik temperatury wewnętrznej/zewnętrznej (KTY81-210)

 

Czujnik temperatury spalin (PT100)

Pytanie:
Czy mogę zastosować zasilacz awaryjny UPS do sterownika eCoal.pl?
Odpowiedź: Można zastosować tylko zasilacze awaryjne UPS z przebiegiem sinusoidalnym na wyjściu. Zasilacze z przebiegiem prostokątnym nie współpracują ze sterownikiem eCoal.pl.
Pytania dotyczące algorytmu pracy sterownika
Pytanie:
Podłączyłem do sterownika eCoal.pl termostat i kocioł sie nie wyłącza. Dlaczego?
Odpowiedź:

Działanie sterownika w ustawieniu zadawania temperatury termostatem polega na tym, że termostat przy styku zamkniętym ustawia na sterowniku temperaturę zadaną normalną - komfortową a przy rozwartym styku temperaturę obniżoną.

Zmiana od wersji 0.0.1.74:

Na prośby użytkowników zmodyfikowaliśmy sposób współpracy z termostatem:

 • Pompa CO przechodzi do pracy przerywanej, gdy temperatura na kotle jest obniżona. Zabezpiecza to przed przegrzewaniem pomieszczeń.
Pytanie:
Dlaczego kocioł gaśnie?
Odpowiedź:

Największe prawdopodobieństwo zgaśnięcia kotła występuje zaraz po jego rozpaleniu - w ciągu pierwszych 24h w trybie lato lub gdy kocioł pracuje z bardzo małą mocą i znajduje się w stanie podtrzymania żaru. Spowodowane jest to brakiem w palniku popiołu-kołderki otulającej żar. Palnik wypełniony popiołem to stan normalnej pracy - nie należy wybierać popiołu z palnika z wyjątkiem stanów szczególnych np. duże spieki, które samoczynnie nie mogą spaść z palnika do popielnika.

Jeśli kocioł gaśnie w momencie przechodzenia z trybu podtrzymania w grzanie lub w samym grzaniu bardzo prawdopodobne jest, że czas postoju w podtrzymaniu jest zbyt długi. Należy wtedy skrócić ten czas - Parametry użytkownika->Czas postoju w podtrzymaniu.

Kolejnym istotnym elementem poprawnej pracy sterownika jest odpowiednio zainstalowany czujnik temperatury spalin. Czujnik temperatury spalin powinien być włożony na głębokość odpowiadającą połowie średnicy czopucha. Nie może być włożony za głęboko ani za płytko, gdy to powoduje zauważalnie zmniejszenie temperatury mierzonej. A zbyt niska temperatura spalin może powodować zatrzymanie pracy kotła z alarmem: Kocioł wygaszony.


Pytanie:
Jak działa wbudowany programator pokojowy?
Odpowiedź:

Wbudowany programator pokojowy posiada taką samą funkcjonalność jak zewnętrzny termostat pokojowy. Użytkownik ma możliwość zdefiniowana temperatury dziennej (wyższej) oraz nocnej (niższej), która będzie utrzymywana w pomieszczeniu reprezentacyjnym. Do działania programatora pokojowego niezbędny jest czujnik temperatury wewnętrznej zainstalowany w pomieszczeniu.

Działanie układu:

 • Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż zadana, na kotle ustalona jest temperatura normalna (komfortowa).
 • Jeśli temperatura w pomieszczeniu wzrośnie powyżej zadanej, na kotle ustalona jest temperatura obniżona.

W przypadku, gdy obniżenie temperatury zadanej CO powoduje przegrzewanie pomieszczeń należy zastosować pracę cykliczną pompy CO (par. zaawansowane - Tryb pracy pompy CO). 


Pytanie:
Do czego służy tryb AutoLato?
Odpowiedź: Tryb Auto-Lato w sterowniku eCoal.pl wprowadziliśmy specjalnie na prośbę użytkowników. Działanie polega na tym, że w Ustawieniach zaawansowanych należy aktywować tryb AutoLato-temp lub AutoLato-prog.
 • Wybór AutoLato-temp. umożliwia włączenie funkcji, która automatycznie powyżej ustalonej temperatury zewnętrznej aktywuje w sterowniku tryb Lato. Funkcja ta służy do przełączenia instalacji z trybu normalnego (grzanie obwodu CO) w tryb letni – praca tylko układu CWU.
 • Wybór AutoLato-prog. przełącza tryb Lato/Normalny wg. zdefiniowanych okresów czasowych w programatorze AutoLato-prog.
Pytania dotyczące obsługi sterownika z panela
Pytanie:
Co oznacza strzałka na wyświetlaczu LCD sterownika eCoal.pl?
Odpowiedź:

Strzałka skierowana w dół przy temperaturze zadanej CO lub CWU oznacza, że temperatura została obniżona o zadaną wartość ustaloną w parametrach użytkownika. Wynikać może to z kilku powodów:

 • rozwarty styk termostatu pokojowego przy aktywnym zadawaniu: Termostat
 • zdefiniowana temperatura obniżona w programatorze CO, CWU lub pogodowym
 • przekroczenie temperatury wewnętrznej przy aktywnym zadawaniu z programatora pokojowego
Pytanie:
Co oznaczają litery R, C, P z prawej strony wyświetlacza LCD?
Odpowiedź:

Litery wyświetlane po prawej stronie wyświetlacza LCD wskazują tryb pracy sterownika.

W pierwszej linii wyświetlane jest (kolejno od lewej strony) status układu CO:

 • CO - informacja dotyczy układu CO
 • XX.X - aktualna temperatura wody wychodzącej z kotła (temp. CO)
 • XX - temperatura zadana wody wychodzącej z kotła
 • ↓ - symbol temperatury obniżonej

Ostatni znak w pierwszej linii:

 • C - aktywne zadawanie z programatora CO
 • P - aktywne zadawanie z programatora pogodowego
 • R - sterownik w trybie ręcznym

 

W drugiej linii wyświetlane jest (kolejno od lewej strony) status układu CWU:

 • CWU- informacja dotyczy układu CWU
 • XX.X - aktualna temperatura wody CWU
 • XX - temperatura zadana wody CWU
 • ↓ - symbol temperatury obniżonej

Ostatni znak w drugiej linii:

 • N - tryb Normalny CWU
 • P - tryb Priorytet CWU
 • L - tryb Lato CWU
 • R - sterownik w trybie ręcznym
Pytanie:
Co oznacza ERR wyświetlany na wyświetlaczu LCD?
Odpowiedź:

W przypadku uszkodzenia czujnika temperatury na wyświetlaczu LCD w polu pomiarowym pojawi się napis ERR. Oznacza to uszkodzenie czujnika (zwarcie lub przerwę w obwodzie pomiarowym). Po zaistnieniu takiej sytuacji należy skontaktować się z serwisem w celu wymiany czujnika temperatury.

Należy zauważyć, że sterownik eCoal.pl sam wykrywa podłączone do niego czujniki temperatury. Procedura analizująca czujniki uruchamiana jest po załączeniu napięcia zasilającego sterownik. W przypadku gdy któryś z czujników ulegnie uszkodzeniu (zostanie rozwarty obwód pomiarowy) a użytkownik nie zauważy alarmu i wyłączy a następnie załączy sterownik czujnik ten nie zostanie wykryty i nie będzie aktywny - co spowoduje że urządzenie wykonawcze korzystające z tego pomiaru temperatury będzie wyłączone.

Sytuacja ta nie dotyczy czujnika temperatury CO oraz czujnika temperatury spalin, gdyż te są niezbędne do poprawnej pracy urządzenia.

Pytanie:
Jak ustawiać parametry stanu podtrzymania żaru?
Odpowiedź:

Podstawą oceny ustawienia parametrów podtrzymania żaru powinny być zarejestrowane na karcie pamięci paramatry pracy kotła. Czas podtrzymania powinien zostać dobrany tak, aby z jednej strony nie doprowadzić do wygaśnięcia kotła - oceniamy wzrost temperatury spalin w trakcie podawania paliwa a z drugej nie powinien wywoływać w trybie lato wzrostu temperatury kotła - oceniamy zmiany temperatury c.o. w stanie podtrzymania żaru.

Pytania dotyczące oprogramowania na komputer PC
Pytanie:
Przy próbie aktualizacji oprogramowania sterownika otrzymuje komunikat: Wybrany interfejs nie umożliwia aktualizacji oprogramowania sterownika !
Odpowiedź:

Aktualizację oprogramowania w sterowniku można przeprowadzić tylko i wyłącznie poprzez interfejs RS232. Jeżeli w komputerze nie występuje port RS232 należy zaopatrzyć się w konwerter USB-RS232.

 

Ustawienia w programie, które umożliwia programowanie sterownika nowym oprogramowaniem:

Należy ustawić Port COM, do którego podłączony jest sterownik eCoal.pl

Pytanie:
Jak skonfigurować połączenie programu ze sterownikiem?
Odpowiedź:

Połączenie RS232:

Jeżeli sterownik jest podłączony przewodem podłączonym do portu COM w sterowniku i portu COM w komputerze (lub konwertera USB-RS232) - należy wybrać typ połączenia: RS232. Prędkość  portu należy ustawić na 115200 oraz wybrać port COM do którego przyłączony jest sterownik.

Połączenie ethernet:

Jeżeli sterownik jest podłączony do sieci ethernet - wybranym typem połączenia powinien być: ethernet. W polu adres podajemy adres IP sterownika (możemy go sprawdzić na panelu sterownika), port HTTP ustawiamy na 80, oraz login i hasło zdefiniowane w Ustawieniach ethernet.

Pytanie:
Posiadam konwerter USB-RS232. Jak sprawdzić pod którym numerem portu COM jest dostępny?
Odpowiedź:

Najprostszą metodą sprawdzenia numeru portu przydzielonego do konwerter USB-RS232 jest wykonanie następujących czynności w komputerze:

 • Odłączamy od komputera konwerter USB-RS232
 • Klikamy prawym klawiszem myszy na ikonce Komputer(Mój komputer) i wybieramy opcje Właściwości
 • Z otworzonego okienka wybieramy opcję: Menedżer urządzeń ( w Windows XP opcja ta znajduje się w zakładce Sprzęt)
 • Na liście urządzeń rozwijamy pozycję Porty (COM i LPT)
 • W tym momencie podłączamy konwerter USB-RS232 do komputera i czekamy aż na liście pojawi się nowe urządzenie USB Serial Port (COMxx)
 • W nawiasie urządzenia będzie podany właściwy port COM.
 • Jeżeli nie zdążyliśmy zaobserwować, które urządzenie się pojawiło, należy odłączyć konwerter i podłączyć ponownie.

 

Pytanie:
Jak postępować podczas aktualizacji oprogramowania w sterowniku
Odpowiedź:

W celu aktualizacji oprogramowania w sterowniku eCoal.pl będzie niezbędne:
- komputer PC z systemem operacyjnym Windows
- port szeregowy w komputerze lub konwerter USB/RS232
- kabelek RS232 dostarczony wraz ze sterownikiem
- najnowsze oprogramowanie aktualizacyjne ściągnięte ze strony http://eCoal.pl z zakładki Wsparcie: 4. Aktualizator sterownika

W pierwszej kolejności należy połączyć komputer ze sterownikiem kablem RS232:


Kabel RS232Złącze RS232 w sterowniku eCoal.pl

Następnie należy uruchomić oprogramowanie aktualizacyjne: eCoalUpdater.pl_X.X.X.X.exe


Aby rozpocząć aktualizację oprogramowania w sterowniku należy wybrać odpowiedni port komunikacyjny RS232, do którego podłączony jest sterownik. Jeżeli sterownik podłączony jest prawidłowo pojawi się informacja o uzyskaniu połączenia.

Po zestawieniu połączenia wystarczy kliknąć na przycisk: Aktualizuj oprogramowanie.

Następnie należy poczekać na zakończenie procesu aktualizacji oprogramowania.


Po aktualizacji oprogramowania w sterowniku należy zaktualizować stronę www.

Uruchamiamy to samo oprogramowanie, którym aktualizowaliśmy sterownik: eCoalUpdater.pl_X.X.X.X.exe i przełączamy się na zakładkę: Aktualizacja strony www.


Podłączamy sterownik do lokalnej sieci Ethernet kabelkiem RJ45. Nadajemy sterownikowi niepowtarzalny adres IP, maskę oraz bramę (dokładny opis postępowania znajduje się w FAQ).

W programie aktualizacyjnym wypełniamy pole: Adres IP - wpisujemy adres IP sterownika. Podajemy login i hasło administratora (z prawami do zapisu) do strony www w sterowniku (domyślnie login: admin, hasło: admin). Klikamy na przycisk: Sprawdź połączenie. 

Jeśli zostanie nawiązanie połączenie ze sterownikiem klikamy na przycisk: Aktualizuj stronę WWW w sterowniku.

Po zakończeniu aktualizacji możemy zamknąć program.

Pytanie:
Czy warto aktualizować oprogramowanie w sterowniku eCoal.pl?
Odpowiedź:

Zdecydowanie tak. Cały czas rozwijamy oprogramowanie sterownika eCoal.pl: udoskonalamy kod źródłowy, dodajemy nową funkcjonalność.

Pytanie:
Jak przeglądać wykresy ze sterownika w trybie off-line?
Odpowiedź:

Aby przeglądać wykresy zarejestrowane na karcie pamięci nie będąc podłączonym on-line do sterownika należy:

Podłączyć komputer do sterownika kablem RS-232 lub przez Ethernet. Uruchomić program eCoal.pl. Po nawiązaniu połączenia ze sterownikiem należy wybrać z menu: Archiwum->Eksport danych z karty pamięci na dysk lokalny

 

Należy wybrać zakres dat, z którego chcemy skopiować dane na dysk lokalny komputera, oraz kliknąć na przycisk znajdujący się po prawej stronie ścieżki dostępu:

 

W nowym oknie wybieramy lokalizację, gdzie zostaną zapisane pliki z karty. Możemy utworzyć nowy folder (np. KOCIOL), wskazać go i nacisnąć przycisk OK:

 

Następnie naciskamy przycisk START i czekamy aż proces ściągania plików się zakończy. Może to potrwać kilka minut w zależności od zakresu ustawionych dat.

 

Po zakończeniu kopiowania plików zamykamy okno.

Poniżej na rysunku przedstawiamy jak powinna wyglądać struktura katalogów ściągniętych z karty pamięci sterownika:

 

Możemy odłączyć kabel od sterownika i przejść do przeglądania wykresów off-line. W tym celu należy z menu programu wybrać Archiwum->Archiwum wykresy

 

W polu Źródło danych należy wybrać: Odczyt danych z karty pamięci lub katalogu

 

Następnie klikamy na przycisk znajdujący się po prawej stronie pola Lokalizacja:

 

W nowym oknie wybieramy i wskazujemy folder, do którego skopiowaliśmy dane z karty. Uwaga! Należy wskazać na folder KOCIOL (w tym folderze powinien znajdować się folder 'arch')

 

Po wskazaniu folderu klikamy przycisk OK. Można już przeglądać dane z karty zapisane na dysku lokalnym.

Pytania dotyczące obsługi sterownika ze strony WWW
Pytanie:
Na czym polega dostęp do sterownika przez stronę WWW?
Odpowiedź:

Sterownik posiada możliwość dołączenia opcjonalnego modułu sieciowego z wyjściem Ethernet RJ-45. eCoal.pl posiada własny adres IP, dzięki czemu jest możliwość połączenia się z nim z każdego z komputerów w sieci lokalnej. Pomiędzy sterownikiem a siecią nie jest wymagany żaden konwerter, sterownik pracuje jako pełnoprawny komputer.

Sterownik pracuje jako serwer WWW - wystarczy wpisać w przeglądarkę adres IP sterownika a ujrzymy stronę główną - schemat instalacji c.o. Są dwa poziomy dostępu, pierwszy umożliwia jedynie odczyt parametrów, drugi zarówno odczyt jak i zapis. Istnieje możliwość sterowania podłączonymi urządzeniami, programatorami oraz przeglądanie archiwum w formie wykresów.

Pytanie:
Jakie są wymagania aby obsługiwać sterownik eCoal.pl przez stronę WWW?
Odpowiedź:

Preferowana przeglądarka internetowa to Mozilla Firefox w wersji minimum 2.0.

Do ściągniecia pod tym adresem: http://www.mozilla-europe.org/pl/firefox/

W przypadku użycia innej przeglądarki nie ma zapewnionej pełnej kompatybilności, niektóre z funkcji mogą nie działać prawidłowo.

Pytanie:
Chcę obsługiwać sterownik przez przeglądarkę internetową.
Odpowiedź:

Przede wszystkim sterownik eCoal.pl musi zostać wyposażony w moduł internetowy oraz kartę pamięci SD. Kartę pamięci można zakupić i zainstalować we własnym zakresie, natomiast wyposażenie sterownika w moduł internetowy wykonywane jest przez producenta sterownika.

Prosimy o kontakt w tej sprawie pod adresem: eCoal.pl

Pytanie:
Jak połączyć się ze sterownikiem z sieci Internet?
Odpowiedź:

Przykładowo chcemy będąc w pracy sprawdzić stan pracy kotła zainstalowanego w domu. Musimy mieć sterownik wyposażony w moduł internetowy i kartę pamięci SD.

Konfiguracja w domu:

 • router z możliwością przekierowania portu na adres IP sterownika
 • stały adres IP, lub w przypadku zmiennego wykorzystanie domeny DDNS

Konfiguracja w pracy:

 • przeglądarka internetowa Mozilla Firefox

Wszystkie ustawienia powinna przeprowadzić osoba obeznana w konfiguracji sieci komputerowych. Sterownik traktujemy jako normalny komputer PC i to z nim docelowo się łączymy.

Pytanie:
Jak podłączyć sterownik do modemu Livebox TP?
Odpowiedź:

Do podłączenia sterownika eCoal.pl do modemu Livebox wymagane jest wyposażenie sterownika w moduł Ethernet oraz kartę SD. Podłączenie sterownika z modemem należy wykonać standardowym kablem PATCHCABLE CAT.5.

W sterowniku eCoal.pl należy ustawić statyczny adres IP z puli adresów obsługiwanych w lokalnej sieci przez modem Livebox.

Aby sprawdzić działanie sterownika w lokalnej sieci komputerowej należy wpisać w przeglądarkę Firefox adres IP sterownika. Przy prawidłowym połączeniu i konfiguracji sieci przeglądarka poprosi podanie użytkownika i hasła do strony generowanej przez sterownik eCoal.pl. Po podaniu użytkownika: admin oraz hasła: admin, pojawi się podgląd on-line pracującego kotła.

Aby była możliwość dostępu do sterownika z internetu, należy odpowiednio skonfigurować modem Livebox. W sieci jest wiele poradników, które precyzyjnie opisują cały proces postępowania. Dla przykładu podajemy jeden z nich: kliknij tutaj

Pytanie:
Jak powiększać wykresy?
Odpowiedź:

Aby powiększyć wykres należy zaznaczyć na wykresie od lewej do prawej strony obszar, który jest częścią wykresu którą chcemy powiększyć.


 

Następnie aby pomniejszyć wykres do stanu początkowego należy zaznaczyć dowolny obszar od prawej do lewej strony:


Pytanie:
Jak ustawić parametry sieci lokalnej w sterowniku?
Odpowiedź:

1.W komputerze z systemem Windows klikamy na Start, następnie Uruchom

2.Wpisujemy cmd i klikamy OK


3.Otwiera się okno z konsolą

4.Wpisujemy ipconfig i naciskamy klawisz Enter
Potrzebne dane są zaznaczone w kółku:


5.W sterowniku należy ustawić identyczną bramę oraz maskę, adres IP musi być inny.
Zmieniamy ostatnią liczbę adresu IP na dowolną inną, w powyższym przykładzie będzie to np. 192.168.0.69

6.Sprawdzamy czy adres IP nie jest już zajęty:
Wpisujemy ping 192.168.0.69 i naciskamy klawisz Enter
Jeśli otrzymamy podobny komunikat:


musimy wybrać inny adres IP i powrócić do punktu 6, jeśli komunikat będzie następujący:


możemy sądzić, że wybrany adres IP nie jest przydzielony żadnemu komputerowi lub innemu urządzeniu i możemy go przypisać do naszego sterownika - przechodzimy dalej.

7.Ustawiamy w sterowniku bramę, maskę odczytane uprzednio z konsoli oraz wybrany wolny adres IP.
W tym celu w panelu operatorskim wchodzimy w menu Internet:

 • przytrzymujemy klawisz OK
 • przyciskami w góre i w dół wybieramy Internet i naciskamy OK
 • wpisujemy Adres IP, Brama oraz Maska

8.Podłączamy sterownik kablem typu skrętka zakończony wtykiem RJ45, z naszą siecią lokalną (router, switch itp):


9.Sterownik powinien się automatycznie połączyć z siecią. Możemy to sprawdzić logując się do Panelu WWW w sterowniku eCoal.pl. W tym celu wpisujemy w przeglądarce internetowej adres IP sterownika który ustawiliśmy (w naszym przykładzie): http://192.168.0.69

10. Logujemy się do panelu WWW podając login i hasło (domyślnie: admin, admin). Jeśli wyświetli sie poniższe okno logowania, oznacza to iż ustawiliśmy parametry sieci w sterowniku poprawnie.

 

Pytanie:
Do czego służy usługa Zdalny Dostęp
Odpowiedź:

Usługa "Zdalny dostęp" na stronie eSterownik.pl jest przeznaczona do podglądu i zmiany parametrów w sterowniku przez Internet.

Przygotowany specjalnie dla użytkowników sterownika eCoal.pl/bruli.pl portal umożliwiający Zdalny Dostęp do sterownika przez stronę www, w przypadku gdy nie posiadacie Państwo publicznego adresu IP. Serwer pośredniczący, umożliwia komunikację ze sterownikiem, który nie posiada publicznego adresu IP. Proszę kliknąć w zakładkę Zdalny Dostęp, zarejestrować się i dodać sterownik - wszystkie informacje są podane na stronie www.

Zdalny dostęp jest przydatny w następujących sytuacjach:

1. Chcemy mieć dostęp do kotła w przypadku gdy przebywamy poza miejscem zamieszkania. Dzięki temu mając dostęp do internetu możemy ustawić np. temperaturę w mieszkaniu po naszym powrocie.

2. Chcemy podzielić się uwagami ze znajomym. Możemy udostępnić mu sterownik kotła z prawami tylko do odczytu.

3. Kocioł pracuje nieprawidłowo i chcemy zasięgnąć opinii serwisu - udostępniamy sterownik serwisowi a ten przez internet analizuje pracę kotła.

4. Udostępniamy sterownik publicznie - dzięki temu każdy internauta które wejdzie na stronę eSterownik.pl może podejrzeć jak pracuje nasz kocioł. Oczywiście posiada prawa tylko do odczytu.

Pytanie:
Jak dodać nowy sterownik do usługi Zdalny dostęp?
Odpowiedź:
Usługa Zdalny dostęp jest adresowana dla osób, które zakupiły sterownik i chcą mieć bezproblemowy dostęp do parametrów kotła przez internet. Konfiguracja usługi jest prosta i nie wymaga doświadczenia.


Usługa została stworzona po to, aby ominąć takie problemy jak:

 • brak publicznego adresu IP (użytkownicy sieci komórkowych, kablowych itp.)
 • brak stałego adresu IP (użytkownicy internetu ADSL np. Neostrada)
 • trudności w konfiguracji routerów

Korzystanie z usługi jest darmowe.

1.Pierwszym krokiem który musimy wykonać jest rejestracja na stronie http://eSterownik.pl W tym celu klikamy Zarejestruj się.2.Po rejestracji logujemy się na stronie i przechodzimy do zakładki Zdalny dostęp i klikamy Dodaj nowy sterownik

3.W tym momencie powinniśmy mieć skonfigurowane połączenie ze sterownikiem z sieci lokalnej. Jeśli tak nie jest przechodzimy do odpowiedniego miejsca w instrukcji. Jeśli mamy już dostęp do strony w sterowniku klikamy Dalej.

4.Dane podstawowe

 • Nazwa – dowolna nazwa sterownika, będzie wyświetlana jako nazwa identyfikująca dany sterownik
 • Udostępnij sterownik publicznie – sterownik zostanie udostępniony na stronie eSterownik.pl dla każdego odwiedzającego, jednak jedynie do podglądu (tylko użytkownik będzie mógł zmieniać parametry sterownika)
 • Włącz powiadamianie na email – włącza opcję przesyłania wiadomości z alarmami na email. Email do powiadamiania – na podany email przy rejestracji konta będą wysyłane powiadomienia oraz wiadomości od administratora
 • Synchronizacja czasu przez internet – jeśli ta opcja jest zaznaczona w sterowniku będzie automatycznie synchronizowany czas z zegarem serwera

5.Dane do wpisania w sterowniku:


 • Identyfikator - Niepowtarzalny identyfikator sterownika
 • Adres IP serwera - Adres IP serwera pośredniczącego
 • Port serwera - Port serwera pośredniczącego

6.W tym momencie możemy ustawić poprzez Panel WWW sterownika powyższe dane. Przechodzimy do panelu www wpisując w przeglądarce adres IP sterownika oraz login i hasło administratora (domyślenie admin, admin). Następnie przechodzimy do zakładki Ustawienia->Internet -> Zdalne połączenie z serwerem i przepisujemy Identyfikator, Adres IP serwera oraz Port serwera podane w poprzednim oknie Zdalnego dostępu:


7.Klikamy Zapisz
Dane te możemy ustawić również poprzez Panel operatorski, w tym celu:
- przytrzymujemy klawisz OK
- przyciskami w górę i w dół wybieramy Internet i naciskamy OK
- wpisujemy wszystkie powyższe dane za pośrednictwem panela operatorskiego

8.Zachęcamy do wypełnienia pozostałych pól formularza – Miejsce instalacji oraz Dane dodatkowe.

9.Klikamy Dalej aby przejść do kolejnego kroku - pojawi się następujący komunikat:


Łączenie ze sterownikiem może potrwać od 5 do 60 sekund. Po ustanowieniu połączenia pojawi się niebieska ikona przy sterowniku na liście Twoje sterowniki:


W przypadku gdyby sterownik nie chciał się połączyć, należy sprawdzić jego połączenie z siecią lokalną (polecenie ping lub zalogowanie się lokalnie przez przeglądarkę internetową) oraz połączenie sieci z internetem. Należy również sprawdzić poprawność wprowadzonych danych w sterowniku.
Pytanie:
Jak udostępnić sterownik w usłudze Zdalny dostęp innemu użytkownikowi?
Odpowiedź:
Ta opcja pozwala udostępnić innemu użytkownikowi własny sterownik. Dzięki temu możemy udostępnić sterowanie swojemu znajomemu lub na przykład udostępnić sterownik tylko do odczytu serwisowi który instalował nam kocioł. Może to być pomocne w wyjaśnieniu ewentualnych problemów z kotłem. Serwis może przeglądać archiwalne dane pracy kotła.

1.Logujemy się w serwisie eSterownik.pl

2.Wchodzimy w zakładkę Zdalny dostęp -> Twoje sterowniki

3.Klikamy na wybrany sterownik na liście

4.Klikamy Udostępnij

5.Pojawia się okno:


6.W polu Dodaj użytkownika wpisujemy login lub email użytkownika, któremu chcemy udostępnić sterownik. Wybieramy dla niego uprawnienia:

 • Tylko podgląd – umożliwia jedynie odczyt parametrów, użytkownik nie ma możliwości zmiany żadnego parametru, czy tez sterowania
 • Pełne prawa – odczyt i zapis parametrów, użytkownik może sterować naszym kotłem i modyfikować wszystkie parametry sterownika.

7.Użytkownik, któremu nadaliśmy prawa znajdzie sterownik w zakładce Twoje sterowniki
statystyka